Kaj Je Paleo Dieta?

Paleo dieta je najbolj zdrav na?in prehranjevanja, saj je edini pristop k prehrani, ki je usklajen z našo genetiko ter nam pomaga ostati vitek, mo?an in poln energije! Raziskave v biologiji, biokemiji, oftalmologiji, dermatologiji in mnogih drugih znanstvenih disciplinah kažejo, da je sodoben na?in prehranjevanja, poln predelanih živil, transmaš?ob in sladkorja, eden glavnih krivcev za degenerativne bolezni, kot so debelost, rak, diabetes, bolezni srca in ožilja, parkinsonove in alzheimerjeve bolezni, pa tudi za depresijo in neplodnost. – Robb Wolf

Kaj jesti ?emu se izogibati
sadje mle?ni izdelki
zelenjava žitarice
pusto meso predelana živila in sladkor
morska hrana stro?nice
oreš?ki in semena škrob
zdrave maš?obe alkohol

Sestavljanje zdrave paleo diete

Puste beljakovine

Puste beljakovine omogo?ajo mo?ne mišice, zdrave kosti in optimalno delovanje imunskega sistema, prav tako pa vas med obroki ne pustijo la?ne.

Sadje in zelenjava

Sadje in zelenjava sta bogat vir antioksidantov, vitaminov, mineralov in fitohranil, ki zmanjšujejo možnost za razvoj degenerativnih bolezni, med njimi raka, sladkorne bolezni in nevroloških obolenj.

Zdrave maš?obe iz oreš?kov, semen, avokadov, olivnega in ribjega olja ter pašnega mesa

Znanstvene raziskave in epidemiološke študije kažejo, da diete, bogate z mononenasi?enimi in omega 3-maš?obami dramati?no zmanjšajo debelost, tveganje za razvoj raka, sladkorne bolezni, bolezni srca in ožilja ter kognitivni upad.

Zdravstvene ustanove in mediji so nasi?ene maš?obe mo?no demonizirali. Kaj je temelj tovrstnih predpostavk o nasi?enih maš?obah? So trenutna priporo?ila o ZELO nizkem vnosu nasi?enih maš?ob upravi?ena? Koliko nasi?enih maš?ob in katere vrste, ?e sploh, naj bi ?lovek pojedel? Brez zgodovinske in znanstvene perspektive so odgovori na ta vprašanja skoraj nemogo?i. V ?lanku Uživanje nasi?enih maš?ob pri dietah ?loveških prednikov: Posledice za sodoben vnos pregleda prof. Cordain koli?ine in tipe nasi?enih maš?ob, ki jih najdemo v prehrani naših prednikov.

Ta se od sodobne najbolj razlikuje po koli?ini in vrsti maš?ob, ki jih najdemo pri sodobnih živalih, hranjenih z žiti, v primerjavi s koli?inami in z vrstami maš?ob, ki jih najdemo v mesu pašnih in divjih živali, perutnini in ribah. Opazimo, da je divje meso neverjetno pusto in ima zelo malo nasi?enih maš?ob, obenem pa nam zagotavlja dovolj koristnih omega 3-maš?ob, kot so EPA in DHA. V  ?lanku Analiza maš?obnih kislin divjih prežvekovalcev: Evolucijske implikacije za zmanjševanje kroni?nih bolezni, povezanih z na?inom prehranjevanja analizirajo prof. Cordain in ?lani njegovega tima celoten profil maš?obnih kislin v mesu razli?nih vrst divjih jelenov in losov. Po doma?e povedano, meso živali, ki se prosto pasejo, je bolj zdravo od konvencionalnega.

Koristi za zdravje

Web

Za ve?ino ljudi je dejstvo, da prinaša paleo dieta najboljše rezultate, dovolj. Izboljšani krvni lipidi, izguba teže in zmanjšanje bole?in, ki so posledica avtoimunih bolezni – zanje so ti dokazi dovolj. Mnogi pa ne želijo samo slepo slediti priporo?ilom, ki zadevajo prehrano ali gibanje; želijo namre? vedeti, ZAKAJ nekaj po?nejo. Na sre?o je paleo dieta prestala ne samo preizkus ?asa, ampak tudi znanosti.

Z zelo preprostimi spremembami ne izlo?imo samo hranil, ki so v nasprotju z našim zdravjem (žitarice, stro?nice in mle?ni izdelki), ampak tudi pove?amo vnos vitaminov, mineralov in antioksidantov. Odli?en ?lanek profesorja Lorena Cordaina Nutricionisti?ne zna?ilnosti moderne diete, ki temelji na paleolitskih vrstah hrane nam pomaga sestaviti moderno paleo dieto ter omogo?i vpogled v koli?ino in razmerje beljakovin, ogljikovih hidratov in maš?ob v prehrani naših prednikov.

Lepo te prosim! Naši predniki so živeli kratka, nasilna življenja! Vse to je navadno nakladanje, ne?

Paleo dieta je za ve?ino ljudi nekaj novega, zato je razumljivo, da se sprašujejo o marsi?em. Pomembno je, da o teh stvareh ne samo berejo in se o njih podu?ijo, ampak da »sko?ijo v vodo in zaplavajo«, saj so naše izkušnje najboljše u?iteljice, ki preženejo vsakršno zmedenost v zvezi z novim na?inom prehranjevanja. Nekateri protiargumenti paleo dieti so se ponavljali dovolj redno, da je bilo vredno o tem napisati ?lanek. Uživajte: Promocija evolucionarnega zdravja. Obravnava pogostih protiargumentov.

Ali pomaga pri diabetesu?

Odli?no vprašanje, ki si ga lahko zastavimo, je, ali paleo dieta deluje. Primerjava med paleo  in mediteransko dieto pri inzulinsko odpornih diabetikih tipa 2 je pokazala, da je skupina ljudi, ki je upoštevala pravila paleo diete, ODPRAVILA simptome inzulinske odpornosti diabetesa tipa 2, medtem ko je bilo pri ljudeh, ki so se ravnali po zapovedih mediteranske,   opaziti malo ali skoraj ni? izboljšanja. Pri tem je pomembno pudariti, da velja za naše pristojne ustanove mediteranska dieta za tisto, ki jo je vredno posnemati, kljub temu da obstajajo boljše alternative. ?lanek o tem in povzetek lahko najdete tu.

Sr?no-žilne bolezni

Po podatkih Centra za nadzor bolezni (CDC) so sr?no-žilne bolezni glavni razlog smrti v Združenih državah, po podatkih Eurostata pa velja enako za obmo?je EU-27, torej tudi   Slovenijo. Zanimivo pa je, da pri naših paleolitskih prednikih in modernih lovcih – nabiralcih, ki se hranijo „po njihovem receptu“, skoraj ni primera sr?nih in možganskih kapi. V virih na dnu bomo ta dejstva raziskali in vam pomagali, da še bolje razumete koristi, ki jih prinese paleo dieta za zdravje vašega srca.

Avtoimunost

Avtoimunost je proces, pri katerem se naše lastno telo obrne proti nam. Ponavadi nas imunski sistem š?iti pred bakterijskimi, virusnimi in parazitskimi infekcijami, saj prepozna tujek, ga napade in v najboljšem primeru infekcijo odpravi. Primer avtoimunosti je npr. telo, ki zavrne darovani organ. ?e kdo potrebuje novo srce, plju?no krilo, ledvico ali jetra zaradi bolezni ali poškodbe, je darovani organ ena izmed možnosti. Prvi korak bo iskanje tkiv, ki se ujemajo. V njih imamo molekule, s katerimi naš imunski sistem razlo?i med lastnim in tujim. ?e tkivo darovanega organa ni dovolj podobno prejemnikovemu, ga bo imunski sistem napadel in uni?il. Podobno se dogaja pri avtoimunosti, kjer je lastno tkivo pomotoma obravnavano kot tuje, zato se ga napade. Pogoste oblike avtoimunosti, kot so multipla skleroza, revmatoidni artritis, lupus in vitiligo, so samo ene mnogih oblik avtoimunih bolezni. Prav tako ima avtoimunost svoj delež pri navidez nepovezanih bolezenskih stanjih, kot so shizofrenija, neplodnost in rakava obolenja.

Zanimivo je, da imajo vse te na prvi pogled nepovezane bolezni skupen vzrok, in sicer poškodovano ?revesno sluznico, ki omogo?a velikim, neprebavljenim delcem hrane, da se pretihotapijo v telo. Temu pravimo prepustno ?revo in avtoimuni odziv. Na voljo imate sedemdelno serijo videoposnetkov prof. Lorena Cordaina, ki opisuje etiologijo multiple skleroze. Ogledate si lahko tudi TED-predstavitev dr. Terry Wahls, dr. med., v katerem govori o tem, kako je simptome multiple skleroze odpravila s paleo dieto. ?e imate katero od avtoimunih bolezni, razmislite in poskusite avtoimuni protokol paleo diete. ?e se za to odlo?ite, vas prosimo, da svojo izkušnjo delite z nami.

Želite o paleo dieti prebrati še ve??

Napisal sem knjigo Paleorecept, ki je pristala na seznamu New York Timesovih najbolje prodajanih knjig. Podprta je z najnovejšimi raziskavami na podro?ju genetike, biokemije in antropologije. Pomagala vam bo, da boste bolje izgledali, se bolje po?utili in dosegali boljše športne rezultate. Sem raziskovalni biokemik, ki sem svoj laboratorijski plaš? in komplet kulijev zamenjal za piš?alko in štoparico ter postal eden najbolj iskanih trenerjev na svetu za kondicijo in mo?. Z mojo edinstveno perspektivo tako znanstvenika kot trenerja se boste nau?ili, kako preprosta zamenjava prehrane, vadbe in na?ina življenja temeljito spremeni vaš izgled in zdravje na bolje.
Kupi knjigo